Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend // D’Lëtzebuerger Regierung

Attributiounen

De Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend ass déi Verwaltung, déi d'Politik vun der Regierung an de Beräicher Bildung, Kanner a Jugend ausschafft an duerchféiert. 

Weiderliesen

Noriichten

Diplom + , eng Formatioun nom Lycée

Gratis Mesuren: Non-formal Bildung zougänglech fir jiddwereen

Nei Formatiounen am Secondaire an an der Beruffsausbildung vun der Rentrée 2022 un

Informatiounen iwwer d'Schoulrentrée 2022-2023

De Schoulmediateur