Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend // D’Lëtzebuerger Regierung

Attributiounen

De Ministère fir Educatioun, Kanner a Jugend ass déi Verwaltung, déi d'Politik vun der Regierung an de Beräicher Bildung, Kanner a Jugend ausschafft an duerchféiert. 

Weiderliesen

Noriichten

Diplom + , eng nei Formatioun nom Lycée

Initiativ "Staark Kanner"

Froen an Äntwerten: COVID-19-Mesuren an de Schoulen an an de Betreiungsstrukturen

De Schoulmediateur

Dossier: Strategie fir d'Promotioun vun der Lëtzebuerger Sprooch

© SIP, all Rechter virbehalen