Vollständiges Verzeichnis

Lycée Technique d'Ettelbruck (LTEtt)

Lycée Technique d'Ettelbruck (LTEtt)
Telefonnummer Name Titel Funktion E-Mail-Adresse Handynummer
. FRIES Fränk Directeur

Vollständige Kontaktdaten

Lycée Technique d'Ettelbruck (LTEtt)
71, avenue Salentiny
L-9080 Ettelbruck
Telefonnummer: 819201-306
Faxnummer: 818901
E-Mail-Adresse: secretariat@ltett.lu
Internetseite:
Postanschrift:
154
L-9002 Ettelbruck